DANE PODAWANE PRZEZ KANDYDATA W CV

 1. Obowiązkowe dane osobowe, jakich pracodawca może domagać się od kandydata na etapie rekrutacji, zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu pracy:

 1. imię (imiona) i nazwisko

 1. imiona rodziców

 1. data urodzenia

 1. miejsce zamieszkania

 1. wykształcenie

 1. przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 1. Fakultatywne dane osobowe, jakie kandydat może podać na etapie rekrutacji:

 1. adres poczty elektronicznej

 1. numer telefonu

 1. wizerunek (zdjęcie)

 1. obywatelstwo

 1. dodatkowe kwalifikacje, które mogą być przydatne na stanowisku pracy

 1. zainteresowania i hobby

 1. W CV:

  1. należy obowiązkowo zamieścić poniższą klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kucera Logistics Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wiosce pod nr 43A, 64-308 Jabłonna, moich danych osobowych, zawartych w niniejszym CV / mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

  1. można fakultatywnie zamieścić poniższą klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby bieżącej rekrutacji:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kucera Logistics Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wiosce pod nr 43A, 64-308 Jabłonna moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV / mojej ofercie pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji”.